Προγράμματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι στόχοι του Παραμυθόκοσμου στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προγράμματα Παιδικού Σταθμού Παραμυθόκοσμου

Στον ΠΑΡΑΜΥΘΟΚΟΣΜΟ, τα προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών σας είναι βασισμένα στις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Είναι σχεδιασμένα από ειδικό επιστημονικό συνεργάτη (παιδοψυχολόγο) του Σταθμού μας και εφαρμόζονται από τις παιδαγωγούς και νηπιαγωγούς μας. Ο στόχος μας είναι υψηλός και ο σκοπός των προγραμμάτων είναι η ανεμπόδιστη έκφραση της προσωπικότητας κάθε παιδιού, η υποστήριξη της ανάπτυξης και μάθησής του.

Ηλικιακή Βαθμίδα
1-2 ετών

Στη πρώτη ηλικιακή βαθμίδα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που περιστρέφονται γύρω από του τομείς της Φυσικής Αγωγής, της Κοινωνικής, της Νοητικής και της Αισθητικής Αγωγής.Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται κάθε μέρα. Ο περισσότερος χρόνος της ημέρας είναι αφιερωμένος στην ελεύθερη πράξη των παιδιών με αντικείμενα, στο συμβολικό και θεαματικό παιχνίδι, στις κατασκευές και στο κινητικό παιχνίδι.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε πλούσιο εποπτικό υλικό, σε παιχνίδι και παρατήρηση. Επίσης, συνοδεύονται από το στοιχείο της κίνησης.
Πιο συγκεκριμένα, η Φυσική Αγωγή αποσκοπεί στην οργάνωση και εδραίωση ενός συνόλου δεξιοτήτων, αναγκαίων στο σωματικό – βιολογικό – κινητικό σύστημα του παιδιού, στην αξιοποίηση του δυναμικού συστήματος και τελικά στη δημιουργική έκφρασή τους.
Στην Κοινωνική Ανάπτυξη η αγωγή σκοπεύει στην αυτοεξυπηρέτηση και την υγιεινή, στην ανάπτυξη μιας συμπεριφοράς προσαρμοσμένη σε κοινωνικούς κανόνες και στην ανάπτυξη του λόγου.
Στην Νοητική Αγωγή το πρόγραμμά στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε επίπεδο αντίληψης, αισθήσεων, κρίσης και φαντασίας.
Τέλος, στον τομέα της Αισθητικής Αγωγής το παιδί των 2 – 3 χρόνων έρχεται σε επαφή με τη λογοτεχνία (παραμύθι, τραγούδι, ποίηση), τις χειροτεχνικές κατασκευές και το θεατρικό παιχνίδι.

Ηλικιακή Βαθμίδα
2-3 ετών

Σε αυτήν την ηλικιακή βαθμίδα η εκπαιδευτική δραστηριότητα γίνεται πιο οργανωμένη.Το ελεύθερο παιχνίδι έχει τη θέση του μέσα στην ”τάξη” αλλά γίνεται πιο συγκεκριμένο, πιο σταθμισμένο.Αναλυτικότερα, στον τομέα της Φυσικής Αγωγής το μεγαλύτερο βάρος αποδίδεται στην εξέλιξη της κίνησης (απόκτηση ελαστικότητας και γρηγοράδας, το δέσιμο των μυών, τη σωστή στάση του σώματος), στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και στην κατανόηση των δυνατοτήτων και ιδιαιτεροτήτων του σώματος.
Στα πλαίσια της Κοινωνικής Ανάπτυξης και Αγωγής το παιδί έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με ένα σύνολο εννοιών που συνθέτουν πληροφόρηση, γνώση και εμπειρία γύρω από τις καταστάσεις της κοινωνικής ζωής.
Έτσι λαμβάνει γνώσεις που θα το βοηθήσουν να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας των ”Μεγάλων”.
Σ’ αυτή τη βαθμίδα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια λόγου του παιδιού.
Με ειδικές ασκήσεις εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό του και συγκροτείται μία σωστή δομή λόγου.

Στον τομέα της Νοητικής Ανάπτυξης και Αγωγής το παιδί εξασκείται σε διάφορες λειτουργίες της σκέψης, σε προ-μαθηματικές έννοιες (Μεγέθη, Αρίθμηση – Αριθμός. Πληθυκότητα, μετρήσεις), κατανοεί την έννοια του χρόνου και του χώρου και κατακτά την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής.Τέλος, στον τομέα της Αισθητικής Αγωγής εξοικειώνεται με όλες τις μορφές χειροτεχνίας, τη μουσική, την ποίηση, το παραμύθι και το θέατρο.

Ηλικιακή Βαθμίδα
3-4 ετών

Σε αυτή την ηλικία το περιβάλλον του «ΠΑΡΑΜΥΘΟΚΟΣΜΟΥ» που αρχίζει να φαντάζει πιο ”σχολικό” ικανοποιώντας την ανάγκη του παιδιού να μπει στο ρόλο του μαθητή. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είναι 4 ημερησίως, διάρκειας 15′ – 20′ (λεπτά). Το πρόγραμμα που ακολουθείται βασίζεται στην ανάπτυξη όλων των τομέων (Φυσική, Κοινωνική, Νοητική, Αισθητική Αγωγή και Δεξιότητες) και κυρίως προάγει:

Tην επίγνωση της σωματικής εικόνας του παιδιού.
Tην οργάνωση της κίνησής του, τον προσανατολισμό του στο χώρο και τον χρόνο.
Tην ωρίμανση της λεπτής κινητικότητας.
Tην πληροφόρηση, γνώση και εμπειρία γύρω από καταστάσεις και φαινόμενα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Tην εμπλοκή σε δραστηριότητες που προτρέπουν σε σκέψη, αιτιολόγηση και αξιολόγηση ώστε να κατακτηθούν έννοιες προμαθηματικές προαναγνωστικές, προγραφικές.
Tην έκφραση πειραματισμού στις διάφορες μορφές τέχνης (ζωγραφική, πλαστική, θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί, ρυθμική).
Tην επαφή με τα ήθη και τα έθιμα του πολιτισμού μας.

Η άμιλλα που αναπτύσσεται μέσα στην ομάδα υποστηρίζει τα κίνητρα των παιδιών για την μάθηση στο αυριανό σχολικό περιβάλλον.
Τέλος, η επαφή τους με την εικαστική τέχνη, τη μουσική, τη λογοτεχνία και το θέατρο τους προσφέρει μοναδικές απολαύσεις και ερεθίσματα για δημιουργικότητα και προβληματισμό.

Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες